MATURITNÍ ZKOUŠKY PODZIM 2019

Termín odevzdání přihlášky: do 25. června 2019

DIDAKTICKÉ TESTY A PÍSEMNÉ PRÁCE

společné části se konají od 2. do 6. 9. 2019 na spádové škole (jednotné zkušební schéma určí MŠMT do 15. srpna 2019).

PRAKTICKÁ MZ

9. září 2019 (PO) od 8 hodin (učebna 23)

ÚSTNÍ MZ

11. září 2019 (ST) od 8 hodin (aula školy)