Napsali (řekli) o nás

Vážená paní Hartmanová,
moc děkuji za krásný e-mail, moc mne potěšil a pochvala od Vás a Vašich studentů má mnohem větší váhu než od kohokoliv jiného😉. Je to i pozitivní motivace do další práce. Já Vám také moc děkuji za milý přístup, za pohoštění, za přátelské prostředí a studenty máte opravdu na velmi vysoké úrovni, práce s nimi byla pro mne potěšením.
Přeji Vám i pedagogickému sboru a Vašim studentům krásné a pohodové Vánoce a vše nejlepší v novém roce.
por. Bc. Michaela Reichertová
komisař

Vážená paní ředitelko,
dovolte, abych Vám jménem Pedagogické fakulty UK, katedry germanistiky a jménem studentů vyjádřila poděkování za možnost realizovat na Vaší škole jak souvislou pedagogickou praxi, tak praxi náslechovou. Jsme si vědomi toho, že zajištění náslechové praxe pro 22 studentů si klade na Vás a na Vaše vyučující značné nároky, a navíc bez nároku na honorář ze strany naší fakulty.
Vážená paní ředitelko, poděkujte prosím všem vyučujícím němčiny, kteří se na bezproblémovém průběhu náslechové praxe podíleli. Výsledky evaluace ze strany studentů ukázaly, že se vyučující našim studentům maximálně věnovali. Rovněž bych chtěla poděkovat za vedení souvislé pedagogické praxe studentky Bc. M. Prajerové, která díky vstřícnému přístupu a metodickému vedení Vašich němčinářů požadavky praxe splnila.
Vážená paní ředitelko, nároky na fakultní školy se zvyšují tím, že praxe jsou v nových studijních programech posunuty již do bakalářského studijního programu, což asi všichni, co ve školství působíme, vidíme vzhledem k lepší připravenosti našich absolventů do praxe jako pozitivní. Díky spolupráci takových fakultních škol jako je Vaše, se podaří prohloubit praktické didaktické dovednosti našich absolventů a i jejich motivaci pro učitelskou profesi.

S pozdravem

PaedDr. Dagmar Švermová
didaktička katedry germanistiky