Napsali (řekli) o nás

AWP P&C Česká republika

Dobrý den, paní Kursová, paní Kolářová,
ráda bych vyjádřila svoje poděkování  oběma slečnám za to, že i přes nelehkou situaci v době Covidu si udržely a vykonávaly praxi v mé rodině a pomáhaly mi s mým pětiletým synem Jakubem. Obě slečny jsou nesmírně svědomité, empatické a můj syn je miluje. Vždy se pro něj snažily vymyslet nové hry a zábavu a celkově rozvíjet jeho osobnost.
Jsem ráda, že škola umožnila praxe, které studentům pomohou s převedením teorie do praxe.
Přeji hezký den a jsem s pozdravem,

Martina Pavlásková


Poděkování absolventa naší školy Tadeáše Remty

Vážená paní profesorko,
byl jsem přijat na studijní pobyt v Austrálii, kvůli kterému jsem musel absolvovat zkoušku IELTS od British Council. Právě jsem obdržel výsledky zkoušky, a proto jsem si řekl, že Vám napíšu. Jste totiž velkým důvodem, proč jsem dopadl dobře. Chci Vám tímto poděkovat a říct, ať pokračujete v dobré práci :). V příloze zasílám výsledek.
Do Austrálie jsem se měl vydat v říjnu, ale bohužel mi to kvůli koronaviru přesunuli, takže se tam vydám snad o semestr později, tedy někdy v únoru 2022, cca na 3 – 4 měsíce. Jestli zůstanu nebo se vydám dále, to teprve uvidím 🙂
Doufám, že se máte dobře a jste zdravá,
s přáním krásně prožitého dne,

Tadeáš Remta

Program podpory odborných praxí v Česku a Německu slaví 20 let – díky Vám!

Vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé mezinárodních mobilit,
Program podpory odborných praxí Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže TANDEM, kterého jste důležitou součástí, letos slaví 20 let. Během té doby se podařilo vyslat do sousední země přes 3 700 mladých lidí z Česka a víc než 2 700 z Německa přijelo k nám.
Umožnit žákům středních odborných a učňovských škol účast na odborné praxi v zahraničí je významným přínosem pro jejich odborný i osobní rozvoj.
Vaše organizace se zapojila do mezinárodních mobilit mladých lidí. Vážíme si Vašeho nasazení a jako poděkování Vám udělujeme přiložené jubilejní ocenění.
Budeme rádi, když se i v budoucnu budete podílet na podpoře česko-německých odborných praxí.

Ing. Jan Lontschar
ředitel Tandemu

Studentská soutěž Spotřeba pro život 2020 zná své vítěze

Hned několik desítek časopisů soutěžilo o prvenství v právě ukončeném dvanáctém ročníku studentské soutěže Spotřeba pro život. Studenti měli za úkol vytvořit vzorové vydání spotřebitelského časopisu. Museli přitom seznámit své čtenáře s tím, jaká rizika číhají na jejich počítač a je samotné při neodpovědném chování na internetu. Vítězné týrny studentů se podívají do sídla Evropského parlamentu ve Štrasburku.
Zpracování soutěžních časopisů bylo velmi nápadité a kvalitní, odborná porota přesto musela určit jasné pořadí vítězů. Na prvním místě se umístili studenti Střední odborné školy Drtinova v Praze 5 s časopisem MAGAZÍN MILENIÁL a na druhém místě studenti Gymnázia Jaroslava Heyrovského v Praze 5 s časopisem PROholky. Ze třetího místa se mohou radovat studenti z Gymnázia Dašická v Pardubicích s časopisem ONLINX.

Poděkování společnosti Joker z. s.

Vážená paní ředitelko,
dovolte nám touto cestou a Vaším prostřednictvím poděkovat studentce slečně Magdaleně Kašové.
Jsme chebská nezisková organizace Joker z. s. a zabýváme se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením a poskytováním sociální služby – sociálně terapeutické dílny. Činnost naší sociálně terapeutické dílny byla (dle usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření v rámci prevence šíření nákazy COVID_19) pozastavena a všichni pracovníci se plně zapojili do šití roušek pro organizace i širokou veřejnost. Poptávka byla enormní a abychom dokázali uspokojit co nejvíce zájemců o roušky, pracovali jsme opravdu intenzivně. Po celou dobu nám dobrovolně ve svém volném čase vypomáhala vaše studentka Magdalena Kašová. Velmi si její pomoci vážíme a chceme poděkovat za její spolupráci s naší organizací.

Jaroslava Buchnerová, Ivana Šmerdová

Poděkování za účast ve studentské soutěži „Spotřeba pro život“

Vážená paní ředitelko,
studentky Vaší školy se ve školním roce 2018/2019 zúčastnily pod vedením koordinátorky Ing. Dany Čechové soutěže spočívající v tvorbě vzorového čísla spotřebitelského časopisu pro mládež, nazvané „Spotřeba pro život“, s nosným tématem „Spotřebitelé a poskytovatelé poštovní či přepravních služeb“.

Soutěžní kolektiv tvůrců časopisu

Tereza Škodová – Emma-Cornelia Kempny – Zuzana Vladařová

se umístil na 1. – 2. místě

Mgr. Lukáš Zelený
vedoucí právního oddělení

Do 6. ročníku soutěžního kvízu v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet (KPBI) se úspěšně zapojilo celkem 2 541 žáků a studentů ze 111 pražských základních a středních škol. Výherci soutěže a zástupci nejaktivnějších škol se sešli 27. ledna v Rezidenci primátora hl. m. Prahy s představiteli města a partnery soutěže.
Hlavním cílem projektu KPBI je zvýšit informovanost zejména mládeže o existujících rizicích na internetu a jak se možným nástrahám útočníků bránit. Důležitým aspektem je snaha upozornit na kyberkriminalitu učitele a rodiče dětí. Od dubna do 15. listopadu 2019 se mohli žáci a studenti pražských základních a středních škol zapojit do soutěžního kvízu na téma bezpečného chování na internetu. Pro úspěšné řešitele kvízu byla následně dostupná i jeho složitější varianta Kvíz Plus. Kvíz byl rozdělen pro věkovou skupinu 8-12 let a pro žáky a studenty nad 13 let.
Nejrychlejší v pražském finále Kvízu Plus, Kateřina Bílková, studentka 4. ročníku Vyšší odborné školy pedagogické a sociální, Střední odborné školy pedagogické a Gymnázia, Praha 6, postoupila tímto do celorepublikového finále Kvízu Plus, které se uskuteční 10. února 2020 na půdě MV ČR v Praze (na druhém a třetím místě se umístili studenti SOŠ Praha 5, Drtinova 3/498 Jan Pekárek a Daniela Šimková).
Při setkání v Rezidenci primátora ocenil radní hl. m. Prahy Vít Šimral význam projektu a pogratuloval žákům a studentům k úspěšné vyřešení kvízu a poděkoval ředitelům a učitelům základních a středních škol za aktivitu. Diplomy a hodnotné ceny předali nejrychlejším řešitelům a dalším oceněným předsedkyně Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva hl. m. Prahy Mariana Čapková, ředitel odboru IAP Magistrátu hl. m. Prahy David Vorlíček a zástupce společnosti Microsoft ČR Miroslav Dvořák.

Vážená paní Hartmanová,
moc děkuji za krásný e-mail, moc mne potěšil a pochvala od Vás a Vašich studentů má mnohem větší váhu než od kohokoliv jiného😉. Je to i pozitivní motivace do další práce. Já Vám také moc děkuji za milý přístup, za pohoštění, za přátelské prostředí a studenty máte opravdu na velmi vysoké úrovni, práce s nimi byla pro mne potěšením.
Přeji Vám i pedagogickému sboru a Vašim studentům krásné a pohodové Vánoce a vše nejlepší v novém roce.
por. Bc. Michaela Reichertová
komisař

Vážená paní ředitelko,
dovolte, abych Vám jménem Pedagogické fakulty UK, katedry germanistiky a jménem studentů vyjádřila poděkování za možnost realizovat na Vaší škole jak souvislou pedagogickou praxi, tak praxi náslechovou. Jsme si vědomi toho, že zajištění náslechové praxe pro 22 studentů si klade na Vás a na Vaše vyučující značné nároky, a navíc bez nároku na honorář ze strany naší fakulty.
Vážená paní ředitelko, poděkujte prosím všem vyučujícím němčiny, kteří se na bezproblémovém průběhu náslechové praxe podíleli. Výsledky evaluace ze strany studentů ukázaly, že se vyučující našim studentům maximálně věnovali. Rovněž bych chtěla poděkovat za vedení souvislé pedagogické praxe studentky Bc. M. Prajerové, která díky vstřícnému přístupu a metodickému vedení Vašich němčinářů požadavky praxe splnila.
Vážená paní ředitelko, nároky na fakultní školy se zvyšují tím, že praxe jsou v nových studijních programech posunuty již do bakalářského studijního programu, což asi všichni, co ve školství působíme, vidíme vzhledem k lepší připravenosti našich absolventů do praxe jako pozitivní. Díky spolupráci takových fakultních škol jako je Vaše, se podaří prohloubit praktické didaktické dovednosti našich absolventů a i jejich motivaci pro učitelskou profesi.

S pozdravem

PaedDr. Dagmar Švermová
didaktička katedry germanistiky