Drtinka (písnička o škole)

Patnáct „P“, která hovoří pro aneb priority školy

 1. Plně vytížené a vyhledávané školské zařízení s cca 460 studenty v pěkné novorenesanční budově s prostornými třídami přímo v centru Prahy s perfektní dopravní obslužností.
 2. Profesionální a zkušený pedagogický tým, který se intenzivně věnuje dalšímu vzdělávání nejen v oblasti didaktiky a moderních vyučovacích metod  (např. spolupráce s NÚV v rámci ekonomických předmětů).
 3. Právní a diplomatické služby – studijní program s jedinečným ŠVP.
  Právní a sociální služby – nově koncipovaný studijní program zaměřený na zajímavou praxi a pravidelné exkurze v rámci sociálně-právní sféry.
 4. Prokazatelně vysoká úspěšnost při maturitních zkouškách a stabilně dobrá uplatnitelnost a praktická připravenost absolventů školy na trhu práce.
 5. Příjemné klima školy – škola rodinného typu, individuální přístup k žákům, nabídka konzultací.
 6. Primární prevence je naší prioritou – pravidelně sledujeme příznaky rizikového chování žáků; mj. využíváme různá sociometrická šetření, realizujeme také workshopy o kyberšikaně a adaptační workshopy pro 1. ročníky.
 7. Pořádáme přednášky odborníků z praxe, které umožňují nadstandardní vztahy s úředníky Poslanecké sněmovny, Kanceláře prezidenta, ministerstev,  Senátu, soudů, Muzea Policie ČR, MHMP, Úřadu vlády ČR, vybraných firem a neziskových organizací (např. Change it!).
 8. Připravujeme naše studenty také k uplatnění na trhu práce. V rámci mnoha předmětů zařazujeme praktickou výuku, pořádáme besedy o možnostech studia, práce a praxe v zahraničí, nabízíme řadu dobrovolných aktivit a mezinárodních vzdělávacích pobytů (například v rámci Programu Erasmus+).
 9. Propojování výchovně vzdělávací činnosti a výměna zkušenosti díky spolupráci s Pedagogickou, Filozofickou a Právnickou fakultou UK v Praze, s Vysokou školou mezinárodních a veřejných vztahů v Praze, Metropolitní univerzitou v Praze (např. spolupráce na Podzimní škole mezinárodních vztahů a politologie); studenti pedagogické fakulty si již tradičně vybírají pro konání praxe naši SOŠ, která je již více než 20 let školou fakultní. Vysokoškolští studenti připravují také nejrůznější aktivity pro naše studenty – např. projekt Stužák (workshopy o mezinárodních vztazích, veřejných politikách, ekonomii apod.).
 10. Projektová výuka v cizích jazycích i jiných předmětech:
  Euroscola (výherci soutěže vystoupili před Evropským parlamentem), Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE), eTwinning, Evropa a my, AZUBI – Europa (Halle), Studentské volby, EuropaSecura, Dobrovolnictví, Adra, Jeden svět, Deutsch im Praktikum (možnost praxe např. v SRN nebo na Maltě). Účast na mezinárodních soutěžích a seminářích (Osvětim, Mauthausen, atd.).
  Během studia mají žáci možnost získat různé certifikáty, např. z mezinárodní jazykové zkoušky FCE z anglického jazyka, mají možnost konat státní zkoušky z psaní na klávesnici, v rámci oboru Sociální činnost jde o certifikát ke způsobilosti využití znakového jazyka nebo získání odborné způsobilosti pro živnost vázanou „Péče o dítě do tří let věku v denním režimu“.
 11. Podpora charitativních a humanitárních programů, spolupráce na sociálních projektech, např. spolupráce s UNICEF, s organizací ČLOVĚK v TÍSNI, fondem SIDUS apod. V rámci prevence rakoviny se již pravidelně zapojujeme do sbírky Květinový den (např. v r. 2017 šlo o částku 586 789 CZK).
 12. Praxe studentů za spolupráce s organizacemi Alzheimer Home Zátiší, Praha 4, Centrem Filipovka pro postižené děti. Podporujeme např. Školu pro zrakově postižené výrobou interaktivních pomůcek pro nevidomé děti (za tuto činnost obdržela naše SOŠ plaketu psanou Braillovým písmem). Zajišťujeme odbornou praxi v anglickém jazyce Diplomatic Spouses Association.
 13. Posílení výuky cizích jazyků – rozšířená výuka cizích jazyků v rámci využití Metropolitního programu MHMP. V oblasti práva, cestování, ICT, nových médií realizujeme projektovou výuku, která je zaměřena na průřezová témata. K výuce cizích jazyků využíváme nejnovější technologie – moderní jazykové laboratoře, interaktivní tabule.  Nabízíme také studijní jazykové pobyty a praxe, například Malta, Mnichov, Berlín.
  Vyučujeme Konverzaci v anglickém jazyce s rodilým mluvčím a Právnickou angličtinu,  vedenou právní specialistkou v AJ.
 14. Profesionální zázemí mají akce připravované školním Klubem historie nejen v historických objektech Prahy a České republiky, ale i v zahraničí; škola získala zvláštní vyznamenání Mauthausenského mezinárodního výboru, navštěvujeme také památky běžně nepřístupné veřejnosti. Pořádáme také vernisáže výstav s tématikou dějin 20. století, nedávno jsme byli za tuto činnost oceněni 2 medailemi (Úřad dokumentace PČR). Dále nabízíme volnočasové vyžití v rámci pěveckého sboru Drtinka na akcích mezinárodního charakteru (společná vystoupení a besedy s vrstevníky z Japonska, Singapuru, Rakouska, Ruska, Německa, USA, Kanady, Finska, Švédska, Srbska). Pěvecký sbor ve spolupráci s dramatickým kroužkem připravují každé pololetí vystoupení pro studenty. Studenti se v široké míře zapojují do Klubu mladého diváka.
 15. Poznávací školní výlety za památkami UNESCO v ČR i v zahraničí – například Benelux, Berlín, Drážďany, Lisabon, Londýn, New York, Řím, Salzburg, Valletta, Vídeň.