Projekt FuturEU: „Občanské úvahy o budoucnosti EU“

Projekt FuturEU se zabývá nejdůležitějšími evropskými politickými tématy stanovenými v Bílé knize o budoucnosti Evropy a tematickými úvahami v oblastech jako bezpečnost, mladí, sociální Evropa, ekonomika EU, finance a investice, solidarita a migranti a digitalizace EU. Projekt trvá od 1. ledna 2019 do 30. června 2020, kdy se ho účastní evropské země jako Bulharsko, Kypr, Itálie, Polsko, Německo, Španělsko, Česká republika a Chorvatsko.
Ve dnech 20. až 22. února 2019 se uskutečnilo v bulharské Sofii setkání všech partnerů v rámci pojektu FuturEU: „Občanské úvahy o budoucnosti EU“ (Citizens’ reflections on the Future of EU FuturEU). Project spolupracuje s občanským sdružením Change it! a podporuje zájmy mladých lidí, participaci na veřejném životě a realizaci projektů v oblastech podporovaných Evropskou unií.). Setkání v Sofii se zúčastnili dva pedagogové z naší školy, Tomáš Botlík a Natálie Mochelová. Evropské setkání v Sofii se zabývalo veškerými aktivitami, které jednotlivé členské země budou pořádat a které mají přiblížit mladým lidem situaci týkající se aktuálních témat Evropské unie.

Ve dnech 21. až 24. března 2019 se uskutečnila na Kypru, v Nikósii v rámci projektu FuturEU: „Občanské úvahy o budoucnosti EU“ (Citizens’ reflections on the Future of EU (FuturEU Project) první diskuze s tématem „Obrana a bezpečnost„, kterou organizovalo sdružení Irevnitiko Idrima P.L.L, Nicosia (Kypr). Jedná se o jedno z evropských politických témat stanovených v Bílé knize o budoucnosti Evropy. Setkání se zúčastnil Tomáš Botlík a Natálie Mochelová, koordinátorka projektu, spolu s dalšími partnery projektu. Diskuze se konala na Univerzitě v Nikósii a na programu byly tři kulaté stoly, které se zabývaly tématy jako Současné bezpečnostní výzvy pro EvropuBezpečnost a migrace: kolik bezpečnosti a pro koho? a Ochrana ohrožených skupin jako výzva pro EU.
Na toto setkání navazuje další diskuze a panelový stůl v květnu v Polsku, ve Varšavě na téma „Mládež a EU“ (Citizens‘ public forum “FuturEU – Youth Say“ and Street Parade), které se uskuteční ve dnech 9. až 12. května.
V říjnu bude Česká republika pořádat debatu na téma digitalizace a sociální sítě v Evropské Unii. Této debaty se zúčastní široká veřejnost spolu se studenty z naší školy.