Adaptační workshop pro 1. ročníky

Dne 17. září 2018 jsme se zúčastnili „adaptačního workshopu“ s paní třídní profesorkou a paní profesorkou Hartmanovou. Hráli jsme seznamovací hry, abychom se ještě více poznali, a myslím si, že jsme se o sobě zase něco málo dozvěděli.

1. B

Dne 18. září 2018 nám paní profesorky připravily 2 hodiny seznamování s žáky v naší třídě. Říkali jsme si, jak se jmenujeme a jak bychom si přáli, aby nám ostatní říkali. Také jsme z písmen v našich jménech vytvořili pozitivní vlastnosti nás samotných. Dále jsme si stanovili desatero pravidel naší třídy, jako například: Budeme si naslouchat, nebudeme se vyčleňovat z kolektivu, budeme si pomáhat. Další hodinu jsme měli za úkol se bez mluvení seřadit podle toho, jaké má kdo oči, jak velké má kdo dlaně, podle přesného data narození a podle výšky. Dozvěděli jsme se také nové informace nejen o spolužácích, ale i o naší třídní profesorce. Všechny to moc bavilo a nebyl nikdo, kdo by se nezapojil. Užili jsme si to a myslíme, že už teď jsme si blíž.

1. C

Workshop byl zábavný a díky němu jsme se více seznámili. Rozhodně bychom si to všichni rádi znovu zopakovali.

1. D