Anketa „Pražský učitel“

Velice si vážíme významného ocenění, které za naši školu získala Mgr. Škorpová a vřele gratulujeme a blahopřejeme k převzetí medaile na slavnostním aktu MHMP v Brožíkově sále Staroměstské radnice v Praze!
Mgr. Iva Škorpová
získala ocenění Pražský učitel 2022 v anketě hlavního města Prahy.
Iva Škorpová dlouhodobě vykazuje nadstandardní výsledky ve své práci, v počátcích svého pedagogického působení jako češtinářka, později jako vyučující společenskovědních a ekonomických předmětů. Vždy se snažila na žáky působit pozitivně, více jak 20 let pracuje na škole jako výchovná a kariérová poradkyně. Silně podporuje žáky ohrožené školní neúspěšností, jakož i žáky s psychickými problémy a především žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí, odlišného sociokulturního prostředí a žáky-cizince. Organizuje pro školu řadu aktivit zaměřených na oblast duševního zdraví a kurzy první pomoci. Díky rychle poskytnuté první pomoci pomohla zachránit život jedné žákyni při epileptickém záchvatu.
Na vynikající úrovni je její komunikace s rodiči i veřejností.
Mgr. Iva Škorpová má hluboké sociální cítění. Spolupracuje též při organizování humanitárních sbírek, např. Květinový den, SIDUS. V roce 2016 byla naše škola označena jako „nejlepší škola v ČR v podpoře prevence rakoviny“; naše škola tehdy přispěla v rámci „Květinového dne“ částkou přes 568 tisíc korun na onkologicky nemocné děti.
V poslední době šlo v úzké součinnosti se žákyní 4. ročníku oboru Sociální činnost o skvělé zabezpečení organizace velké humanitární sbírky „Na pomoc Ukrajině“ přímo na půdě školy nebo organizace finanční podpory Domova Alzheimer v Roztokách u Prahy poškozeného ničivým požárem.