Česko-německé setkání

V pátek 14. 6.  u nás proběhlo mezinárodní setkání českých a německých žáků z Bavorska. Nejprve se žáci společně seznámili, prohlédli si prostory naší školy. Poté vyrazili na společnou venkovní procházku Prahou, při které plnili různé úkoly.
Mgr. et Mgr. Tomáš Botlík Nuc, Ph.D.