Duševní zdraví

Podzimní interaktivní workshopy

V pozimním období proběhlo na škole několik interaktivních workshopů s problematikou duševního zdraví.
Existuje mnoho alternativ, kterými můžeme přispět ke zlepšení zdraví, které můžeme definovat jako stav fyzické, duševní a sociální pohody.
Jednotlivé workshopy měli odlišný obsah, ale společný záměr – pěstovat harmonickou a spokojenou osobnost, ve kterém má duševní zdraví prioritní postavení.

1. workshop
Duševní zdraví a životní styl
Uskutečnil se 30. září 2021 pod vedením pana Ing. Jana Šarapatky, ředitele  Ekocentra Loutí. Hlavním záměrem workshopu byl osobní rozvoj, péče o duševní zdraví a využívání alternativních přírodních prostředků v podobě konopných produktů. Workshop byl spojený s ochutnávkou konopného oleje a konopných semínek, jako velmi kvalitního zdroje 3omega mastných kyselin, minerálů a vitamínů.
Proběhly dva dvouhodinové workshopy, kterých se zúčastnily třídy: 1. C, 1. D, 2. A, 2. B.

2.workshop
Prevence duševních onemocnění
Konal se 12. října 2021 pod vedením lektorů – studentů medicíny, pod záštitou neziskové organizace Loono a patronátem  1. lékařské fakulty UK.
Interaktivní workshop byl zaměřený na to, jak mají studenti pečovat o své duševní zdraví. Podrobně se věnoval nejčastějším duševním onemocněním, jejich projevům a na koho se mají obrátit, když se s podobnými projevy setkají. Zúčastnily se třídy 1.A a 1.D.

3. workshop
Prevence rakoviny
Konal se 12. října 2021 pod vedením lektorů – studentů medicíny, pod záštitou neziskové organizace Loono a patronátem 1. lékařské fakulty UK.
Hlavní záměr interaktivního workshopu – důležitost samovyšetření prsou a varlat. Studenti měli k dispozici makety, na kterých se to mohli naučit.

Workshopy se studentům moc líbily. Byly pro ně zdrojem poučení a inspirace k tomu, aby se o sebe starali rádi a zavčas.
Studenti z jiných tříd spontánně projevili zájem o workshopy na téma duševní zdraví. Budeme se jim snažit vyhovět.

Mgr. Gabriela Kolářová