Evropská komunikace a EU

Dne 2.prosince se třídy 3. A a 3. C se svými profesorkami Mgr. Halešovou a Mgr. Starou zúčastnily odborného semináře na Úřadě vlády ČR na téma Evropská komunikace a EU. Studenti navázali na probírané učivo v rámci ZSV a práva, kdy své poznatky obohatili o další cenné informace, jež následně využijí při reprezentaci školy v rámci soutěže EUROSCOLA v Evropském parlamentu ve Štrasburku.
Mgr. Veronika Stará