FOD Klokánek Štěrboholy, Praha 10

Třída 3. D se dne 8. února 2023 zúčastnila odborné exkurze v zařízení Klokánek ve Štěrboholech, Praha 10, jehož zřizovatelem je Fond ohrožených dětí. Byl založen na pomoc týraným, zanedbávaným, zneužívaným, opuštěným nebo jinak sociálně ohroženým dětem, s působností na celém území České republiky.
Návštěva byla velmi zajímavá, umožnila studentům blíže se seznámit nejen s legislativou přijímaní dětí, ale též se způsobem péče a ochrany o zanedbávané, zneužívané, opuštěné nebo jinak sociálně ohrožené děti.
Poslání Klokánku spočívá především v situacích krátkodobé krizové pomoci a ochrany dětí, kdy jsou závažným způsobem ohrožovány jejich základní práva.
Studenti se dozvěděli, že zařízení má kapacitu 28 dětí, které bydlí ve vkusně zařízených bytových jednotkách a systém péče je zajištěn střídáním dvou tet po týdnu nepřetržité rodinné péče.
Exkurze byla pro všechny velmi poučná a zajímavá a poskytla mnoho odborných informací, ale také si mohli uvědomit složitost mezilidských vztahů, kdy si negativní následky v rodinách odnáší především děti.
Děkujeme paní ředitelce Mgr. Petře Vídeňské za ochotu a vstřícnost umožnit exkurzi v Klokánku a sociální pracovnici paní Veronice Delkové, DiS za odbornou přednášku a komentovanou prohlídku interiéru zařízení.

Mgr. Ľubica Drnáková