Hlavní líčení u Městského soudu v Praze

Dne 16. listopadu 2015 naše třída 4. B navštívila Městský soud v Praze. Před zahájením samotného trestního řízení nám paní soudkyně popsala, jakou činnost vykonávají příslušné soudy a kdo všechno je přítomen při trestním řízení. Dozvěděli jsme se také, že existují různé barvy talárů a že například státní zástupce nosí talár s límcem červené barvy, soudce a přísedící mají barvu límce fialovou a advokát modrou. Paní soudkyně nás také upozornila na neobvyklost jednání, kterého se účastnil náhradní (třetí) přísedící, jehož postavení v rámci řízení nám bylo zdůvodněno. Byl zde také přítomen tlumočník. Po skončení besedy zahájila soudkyně řízení předvedením pachatele vězeňskou službou. Soudkyně krátce obeznámila tlumočníka s jeho povinnostmi a poté státní zástupce zahájil čtení obžaloby.
Toto trestní řízení bylo klasifikováno podle § 234 trestního zákoníku jako trestný čin neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, za který pachateli hrozí až 12 let vězení. Obžalovaný, bulharské státní příslušnosti, instaloval několik tzv. „skimmovacích zařízení“ do bankomatů v různých měs-tech na území ČR. Pomocí tohoto zařízení zkopíroval elektronické údaje z platební karty a použil je k vy-tvoření plagiátu. Díky malé kamerce zjistil také příslušný PIN ke každé kartě. Z těchto padělaných karet spolupachatelé prováděli transakce zejména v zemích Peru a Salvador.
S paní profesorkou Chalupovou jsme už v hodinách Práva hovořili o tom, jaká opatření zvolit, abychom se před takovými podvody chránili. Dále jsme se věnovali přehledu skimmingových útoků v ČR za období let 2009 až 2014 a fotografiím, na kterých byl vyobrazen bankomat se skimmovacím zařízením a falešnou klávesnicí. Tímto mnohokrát děkujeme paní profesorce Chalupové za možnost navštívit trestní řízení a vidět v praxi činnost soudců.

Lucie Svobodová, 4. B