Hrdličkovo muzeum člověka

Dne 22. června 2018 navštívila třída 1. D v rámci výuky biologie a zdravotní nauky Antropologické muzeum, které se nachází na Praze 2, v budově biologické sekce Přírodovědecké fakulty UK, Viničná 7.
Studentky byly rozděleny do dvou skupin. První skupina absolvovala lektorský program s výkladem. Prohlédly si jednotlivé exponáty, které dokumentují celou naší evoluci až po člověka moderního typu. Podívaly se na kolekci trepanovaných lebek, které vypovídají o prvních operacích, které se prováděly v pravěku. Paleopatologická část sbírky jim ukázala kosterní pozůstatky, na kterých si mohly všimnout různých nemocí a zranění u lidí ze 16. až 18. století. Neméně zajímavou byla i sbírka posmrtných masek a mumií.
Druhá skupina studentek se zúčastnila workshopu pod názvem „Lidské smysly“. Prohlédly si smyslové orgány na anatomických modelech, poznaly své schopnosti v čichovém a hmatovém kvízu. Vyzkoušely si optické klamy a otestovaly si svůj barvocit.
Obě skupiny absolvovaly obě části výukového programu, pracovali pod vedením zkušených lektorek. Exkurze byla velmi poučná a vhodná pro zopakování a rozšíření znalostí u studentek z biologie člověka.

Mgr. Gabriela Kolářová