Klokánek Praha 4 – Láskova

Dne 28. března 2017 třída 3. D navštívila v rámci odborné praxe Klokánek, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Je projektem Fondu ohrožených dětí, jehož cílem je nabídnout dětem namísto ústavní výchovy, přechodnou rodinnou péči na dobu, dokud se nemohou vrátit zpět do rodiny nebo pokud pro ně není nalezena trvalá náhradní rodinná péče (osvojení, pěstounská péče, svěření do výchovy třetí osobou).
Exkurze se nám líbila, především rodinná atmosféra Klokánku. Naše poděkování patří paní ředitelce Mgr. Marii Chovanové za umožnění poučné exkurze, za zajímavou přednášku a prohlídku zařízení Klokánku.

Jakub Ležovič 3. D