Konverzace v anglickém jazyce

V říjnu 2015 měli studenti možnost zúčastnit se soutěže Konverzace v anglickém jazyce. Probíhala ve dvou kolech, písemném a ústním. Do prvního kola, které se konalo ve středu 14. října, se přihlásilo celkem 55 studentů, kteří byli rozdělení do čtyř kategorií podle ročníku. Účast byla hojná, a proto se do druhého kola mohli probojovat jen ti nejlepší. O týden později, ve středu 21. října, jsme se tedy sešli znovu a 16 postupujících studentů se předvedlo v krátkém ústním projevu. Po pečlivém rozhodování všech komisí bylo rozhodnuto. Následující den proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů v aule naší školy.

V kategorii s největším počtem zúčastněných, tedy z 1. ročníku, se nejlépe umístili:

1. místo – Lucie Přenosilová z 1. B

2. místo – Lukáš Vlasák z 1. C

3. místo – Otto Bejda z 1. B

Ve 2. ročníku byli vybráni tito studenti:

1. místo – Jakub Ležovič z 2. D

2. místo – Daniel Müller z 2. A

3. místo – Karolína Horáčková z 2. A

Nejlepší ze 3. ročníku byli tito studenti:

1. místo – Veronika Vlasáková z 3. D

2. místo – Jan Kučera z 3. B

3. místo – Adam Hlaváček z 3. B

V nejstarší kategorii, tedy 4. ročníku, skončili studenti v tomto pořadí:

1. místo – Miroslav Souček ze 4. B

2. místo – Stanislav Kovářík ze 4. C

3. místo – Lucie Svobodová ze 4. B

Během ledna proběhne závěrečné kolo soutěže, kterého se zúčastní naši nejlepší studenti 1. – 3. ročníku. Vítěz/ka tohoto kola bude poté reprezentovat naši školu a změří své síly se studenty z dalších pražských škol.

Vítězům gratulujeme a všem ostatním děkujeme za účast. Doufáme, že je bude angličtina bavit i dál.

Mgr. Veronika Menoušková