Maturitní zkoušky

Byly slavnostně zahájeny ústní maturitní zkoušky – tento týden pro třídy 4. A a 4. B.