Odborná exkurze ZŠ s poruchami zraku

Dne 27. března třída 3. D obor právní a sociální služby, absolvovala v rámci odborné praxe exkurzi na speciální ZŠ s poruchami zraku na Náměstí Míru Praha 2.
Celou exkurzí nás provázela paní zástupkyně, Mgr.  Iva Kokošková. Poskytla nám přehled o speciální práci se zaměřením na vzdělávání žáků slabozrakých a se zbytky zraku. Navštívili jsme třídy, kde vyučují speciální pedagogové. Při výuce žáci využívají optické pomůcky, kamerové lupy, čtecí zařízení, lavice se sklopnými deskami. Ve speciálně pedagogickém centru nás speciální pedagogové obeznámili s jejich prací, spočívající v komplexní odborné péči pro zrakově postižené děti. Jejich součástí je i výuka prostorové orientace a Braillova písma pro děti s nejvíce ohroženým zrakem. Mohli jsme si vyzkoušet speciální brýle, které simulují různé zrakové vady a poznali jsme, jak vidí lidé s těžkým zrakovým postižením.
Exkurze na speciální škole  je pro naše studium velkým přínosem. Mohli jsme lépe seznámit a získat poznatky o práci se zrakově postiženými dětmi.
Děkujeme za tuto možnost.

Tomáš Zeithaml, 3. D