Podpora pro Domov Alzheimer Roztoky u Prahy

Dne 3. června 2022 zorganizovala naše studentka 1. D, Barbora Pechmannová, sbírku na podporu Domova Alzheimer v Roztokách u Prahy. Cílem sbírky bylo zmírnit důsledky ničivého požáru, který vypukl dne 1. 6. 2022. Tato studentka společně se svými spolužáky vytvořila informační leták, kde bylo zmíněno, jak lze této instituci pomoci.
Ředitel tohoto zařízení, Ing. Radek Žádník, zaslal paní ředitelce PaedDr. Pavle Nedomové děkovný dopis od zaměstnanců a klientů.: „Chtěl bych Vám osobně i všem vaším kolegům a studentům, kteří projevili  svoji solidaritu, dobré srdce a ochotu pomoc, moc poděkovat jménem svým i jménem našich zaměstnanců a klientů.“

Studenti 1. D – Právní a sociální služby