Abecední seznam předmětů

AJ Anglický jazyk
Bio Biologie a ekologie
ČJ Český jazyk a literatura
D Dějepis
DP Diplomatický protokol
ED Ekonomická diplomacie
E Ekonomika
EM Ekonomika a management
ESP Ekonomika a sociální politika
EkU Ekonomika a účetnictví
EV Estetická výchova
FJ Francouzský jazyk
F Fyzika
G Geografie
HV Hudební výchova
CH Chemie
Chv Chování
ICT Informační a komunikační technologie
Kom Komunikace s veřejností
KAj Konverzace v anglickém jazyce
KP Kultura osobního projevu
M Matematika
NJ Německý jazyk
ON Občanská nauka
Peč Pečovatelství a osobní asistence
PED Pedagogika
PEK Písemná elektronická komunikace
PZ Praktická zkouška z odborných předmětů
PA Právnická angličtina
P Právo
PSY Psychologie
PP Psychologie a pedagogika
PsO Psychologie osobnosti
RJ Ruský jazyk
SbZ Sborový zpěv
SPČ Sociální péče
SPS Sociální péče a služby
SS Sociální péče a sociální služby
SoS Sociální služby
SK Společenská kultura
TV Tělesná výchova
TTV Teorie tělesné výchovy
Ú Účetnictví
VS Veřejná správa
VF Veřejné finance
VP Veřejnoprávní praktikum
VV Výtvarná výchova
ZG Základy golfu
ZPV Základy přírodních věd
ZSV Základy společenských věd
ZN Zdravotní nauka
ZTV Zdravotní tělesná výchova
Z Zeměpis