Přednáška Diplomatický protokol

V úterý 18. října jsme se zúčastnili přednášky o etiketě s paní Ing. Markovou. Představila nám své zkušenosti z praxe a uvedla nás do základů pravidel společenského chování. Měli jsme rovněž možnost je uplatnit v modelových situacích.
Přednáška byla hodně poučná, ale také zábavná a věříme, že se s paní Markovou znovu někdy setkáme. Děkujeme.