Prevence rizikového chování

Dne 12. prosince 2017 se paralelně všechny 4. ročníky zúčastnily v rámci prevence rizikového chování odborného semináře pořádaného Městskou policií Hl. m. Prahy. Zde policisté poutavým, zábavným a hlavně lidským přístupem se studenty probíraly různé životní situace, které je mohou potkat a jak by je měli řešit. Studenti byli seminářem nadšeni a my tímto ještě jednou Městské policii děkujeme za profesionálně připravený seminář a těšíme se na další spolupráci. O tom, že akce byla zdařilá svědčí i email jednoho z policistů, který následně zaslal paní ředitelce.
„Dobrý den, paní ředitelko,
dovolte mi, abych touto cestou vyjádřil pochvalu studentkám čtvrtého ročníku /obor sociální a právní služby/. Včera jsem měl tu čest v rámci preventivního programu „Základy právního vědomí“ poznat výborný kolektiv dívek, vstřícné a přátelské prostředí této třídy. Problematice prevence kriminality se věnuji dlouhá léta a věřte, že není mnoho takto pozitivně naladěných kolektivů. Akceptace daného tématu všemi dívkami byla obdivuhodná. Dívky měly nadstandardní znalosti, ocenil jsem jejich kreativitu a schopnost velmi výstižně zformulovat svůj názor, což také nebývá až tak obvyklé. Odcházel jsem s mimořádně dobrým vnitřním pocitem. Ano, je radost pracovat s kolektivem, který člověka „nabije“ a utvrdí ve smysluplnosti jeho práce. Sociální cítěni a lidský rozměr není ve společnosti samozřejmostí.  Včera jsem poznal kolektiv sociálně velmi zdatný, plný lidskosti, zdravého „selského rozumu“ a empatie. Děkuji.

Jiří Pikan, lektor prevence, odd. prevence MP hl. m. Prahy