Programy primární prevence v prosinci 2023

V týdnu od 11. – 14. 12. 2023 absolvovali žáci školy programy primární prevence s Městskou policií ČR:
první ročníky – program Listina základních práv a svobod
druhé ročníky – Sociálně patologické jevy
třetí ročníky – Kriminalita mladistvých
čtvrté ročníky – Základy právního vědomí a Sebeobrana z pohledu zákona

Mgr. Monika Kubátová