Projektový den Jahodovka

Dne 14. listopadu 2019 měla třída 4. D příležitost si oživit výuku odborných předmětů v rámci projektového dne, který připravili učitelé a studenti Vyšší odborné školy sociálně právní – Jahodovka.
Byla to pestrá nabídka aktivit například trénink paměti, lidé a sociální situace, domácí násilí a lidská práva, prevence sociálně patologických jevů, podpora emoční inteligence, mentální mapy, paradigmata, náhled do světa seniorů.
Můžeme konstatovat, že to byla zajímavá a užitečná zkušenost. Děkujeme.

Mgr. Ľubica Drnáková a studenti  4. D