Rovnost žen a mužů na trhu práce

Studenti 3. C, vzdělávacího programu Veřejnosprávní činnost absolvovali dne 1. prosince 2014 odbornou přednášku na téma „Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce“, které je součástí probíraného učiva v souladu se Školním vzdělávacím programem. Přednášející na toto téma byla paní JUDr. Lucia Zachariášová, která je vedoucí Oddělení rovnosti žen a mužů.

Paní doktorka studenty seznámila s činností Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů (Rada), dále pak s aktuálními tématy, kterými se Rada zabývá. Se studenty byly diskutovány rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce, dále problematika platového ohodnocení a také současné zastoupení žen v politice.

Na úplný závěr přednášky zmínila paní doktorka hlavní vize Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020, která byla Vládou ČR schválena dne 12. prosince 2014.

Mgr. Jarmila Chalupová