Schola Pragensis

Ve čtvrtek 23. listopadu 2017 jsme se zúčastnili akce “Schola Pragensis”, kde jsme naši školu reprezentovali a informovali jsme potenciální budoucí studenty o studijních oborech, chodu školy, vyučovaných předmětech a podmínkách pro přijetí. Mohli jsme zájemcům odpovědět na všechny jejich dotazy a myslíme si, že o naši školu a studijní obory jevili velký zájem.
Chtěli bychom poděkovat paní profesorce Karáskové a paní profesorce Drnákové za příjemně strávený den a příjemnou atmosféru. Cely den jsme si velmi užili.

Šárka Dufková 3. C