Seminář Zločiny komunismu

Jako připomenutí výročí komunistického převratu v únoru 1948 uspořádal spolek Mladí demokraté seminář na téma Zločiny komunismu. Akce se uskutečnila v sídle Senátu ČR, pod záštitou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost. Úvodní slovo pronesl senátor Tomáš Czernin, problematice únorových událostí se věnovali historikové Ústavu pro studium totalitních režimů, dr. Jan Kalous a dr. Petr Blažek. Pozvání přijal i europoslanec Jaromír Štětina, který se ujal úvodního slova před filmovým dokumentem The Soviet Story, příběh rudého zla.

Bylo nám ctí, že se naši studenti ze třídy 3. C, mohli akce zúčastnit.