Smrt pro design

V pátek 10. 3. se naše třída 2. C vypravila s paní učitelkou Pavlíčkovou do knihovny v rámci festivalu Jeden Svět. Programem bylo promítání dokumentu ,,Smrt pro design“ a po něm následná diskuze.
Téma ,,Smrt pro design“ otevřelo pohled na nelidské podmínky v čínských továrnách a devastaci životního prostředí. Uspokojit stále náročnější konzumní společnosti s sebou přináší drahou daň v podobě nenávratných škod na lidech a přírodě. Většinu z nás dokument zasáhl. Málokdo jsme si uvědomil, co se skrývá např. za novým telefonem.

Sofie Schveinertová, 2. C