Soutěž s EU

V rámci hodin Diplomatického protokolu se třída 3. B zúčastnila Soutěže s EU pod záštitou místopředsedkyně Evropského parlamentu Ditou Charanzovou a připravila informační video o EU pro mladší spolužáky.

Máster Universitario Natálie Mochelová