Spolupráce s Euroteach Institute

Naše návštěva se uskutečnila na základě programu v rámci Erasmus+ akreditovaného ředitelstvím školského odboru v Ankaře. Stínování na Střední Odborné škole Drtinova jsme měly možnost provést v tomto obsazení: zástupkyně ředitele Fatma Serbes, učitelka angličtiny Filiz Cakirli a učitelka tureckého jazyka a literatury Banu Akkaya.Měli jsme jedinečnou možnost zažít školní výuku a dozvědět se, jak funguje systém vedení školy, o přípravě studentů na vysokou školu, plánování kariéry a výběru povolání. Byly jsme opravdu mile překvapení množstvím a širokým záběrem organizovaných společenských aktivit školy.
Velmi nás zaujal způsob výuky práva. Přály bychom si, aby takové hodiny práva zažil každý náš student nejen v rámci přípravy na budoucí povolání, ale i jako potřebné právní minimum do svého života.
Chtěli bychom srdečně poděkovat všem pedagogům školy a její paní ředitelce PaedDr. Pavle Nedomové za vřelé přijetí a možnost dozvědět se vyčerpávající množství informací o tématech, na kterých na naši škole intenzivně pracujeme.

Ing. Urbanová, koordinátorka Erasmus+