Stužák – studenti studentům

Dne 12. prosince 2017 na naší škole proběhly již podruhé workshopy v rámci projektu Stužák – studenti studentům, kdy studenti vysokých škol vedou workshopy pro studenty středních škol.
Tentokrát se jich zúčastnili studenti 3. ročníků: 3. A a 3. B si vyzkoušela simulaci fiktivní mezinárodní krize a všichni mohli zjistit, jak jsou na tom se znalostí pravomocí mezinárodních organizací a jak umí vyjednávat. 3. C a 3. D si vyzkoušely „demo PS PČR“ s cílem zjistit zda umí přesvědčovat a uvádět vhodné argumenty.
Workshopy jsou realizovány formou peer learningu, jejich obsah je však tvořen odborníky a je garantován Politologickým klubem Fakulty sociálních věd UK s podporou Institutu politologických studií a také Katedrou politologie VŠE. Více informací o celém projektu lze získat na https://stuzak.cz/.

Mgr. Tomáš Botlík

Názory studentů

„Na záchranu světa nestačí 2 hodiny“
Naše třída 3. A se zúčastnila workshopu vedeného studenty z Karlovy univerzity, který se týkal mezinárodních vztahů. Dostaly jsme zadaný mezinárodní spor, který jsme museli vyřešit. Byli jsme rozděleni do dvojic, každá dvojice představovala jednotlivé aktéry, kterých se zadaný problém týkal. Museli jsme spolupracovat a snažili jsme se zadaný problém efektivně vyřešit. Jak jsme brzy zjistili, najít vhodné řešení pro všechny zúčastněné strany nebylo lehké. Problém se nám nepodařilo úspěšně vyřešit, ale dohodli jsme se na některých kompromisech. Workshop nám byl přínosem – zjistili jsme, jak řekla jedna naše spolužačka, že „na záchranu světa nestačí dvě hodiny.“ V budoucnu bychom ocenili více podobných workshopů.

Hana Krumphanzlová, 3. A

Workshop o poslanecké sněmovně

Zúčastnili jsme se workshopu, který nám přiblížil činnost poslanecké sněmovny. Na začátku nám přednášející studentky krátce vyložily způsob, jak se přijímají zákony a jakou roli má v přijímání poslanecká sněmovna, senát a prezident. Byl nám přiblížen průběh čtení a probírání nově navrženého zákona v Poslanecké sněmovně PČR.
Dále následovala simulační hra, při které jsme si sami zkusili přijímat zákon. Byli jsme rozděleni na tři skupiny – jedna byla pro přijetí zákona, druhá byla proti a třetí se zatím nerozhodla. Skupina, která byla pro zákon, si zvolila lídra, který nám vysvětlil, proč mají tento názor. Potom lídr odporující skupiny podal zápory. Po tomto představení názorů probíhaly volné rozhovory mezi účastníky. Cílem každého diskutujícího bylo přemluvit druhého, aby se přiklonil k jeho názoru. Na konci byla diskuze v plénu, při které se znovu otvírala pro a proti navrženého zákona. Hra byla ukončena hlasováním, při kterém zákon nebyl přijat.
Druhou vyučovací hodinu nám přednášející ukazovala různé internetové stránky, které nám pomohou zorientovat se v politice. Mohli jsme také pokládat dotazy, na které nám studentka ochotně odpovídala. Probíhala i volná diskuze na různá politická témata jako je korupce a prezidentské volby.

Markéta Beštová, 3. D