Ústav jazyků a komunikace pro neslyšící – workshop

Studenti 3. D měli dne 20. listopadu 2019 příležitost absolvovat workshop, který připravily studentky spolu s jejich profesorkou z Filozofické fakulty UK z Ústavu jazyků a komunikace pro neslyšící a to v rámci výuky předmětů „Sociální péče a služby“ a „Znakového jazyka“. Interaktivní výuka byla zaměřená na oblast lingvistiky znakových jazyků, historie, kulturu a komunitu neslyšících, výchovu a vzdělávání neslyšících, tlumočení mezi českým znakovým jazykem a češtinou a také jaké je praktické využití znakového jazyka.
Bylo přínosem, že této aktivity byla účastná i lektorka znakového jazyka paní Martina Kopecká.
Děkujeme za podnětné informace z uvedené problematiky.

Martina Kopecká, Mgr. Ľubica Drnáková a studenti 3. D