Všední den diplomata

Dne 11. listopadu 2016 se v aule školy zúčastnila třída 3.A společně se třídou 3. B přednášky pana JUDr. Roberta Kopeckého na téma „Všední den diplomata“. Celá přednáška byla rozvržena do dvou vyučovacích hodin, během kterých nám pan Kopecký vyprávěl o svých zážitcích a cestách po světě. Dozvěděli jsme se, jak trávil čas v Egyptě, nebo o jeho cestě do Ameriky a jaké činnosti obecně takový diplomat musí vykonávat a jak správně vystupovat. Ke konci přednášky nám také ukázal nesmírně zajímavé fotky ze svých cest, kde byly nejrůznější památky, ale také spousty fotek z oblastí, které nejsou zrovna stabilní, z čehož vyplývá, že práce diplomata může být nejen velmi zajímavá, ale i nebezpečná. Celá přednáška byla velice přínosná a panu JUDr. Robertu Kopeckému za ni moc děkujeme!

Jan Hlaváč, 3.A

Dne 11. listopadu nás navštívil český diplomat JUDr. Robert Kopecký z Ministerstva zahraničních věcí České republiky. Hovořil o svém všedním dni diplomata, o tom, jak se stal diplomatem. Překvapilo mě, v jakých (i nebezpečných) situacích se diplomat může octnout, jak svému povolání v zahraničí musí přizpůsobit i osobní život. Na konci přednášky jsme dostali možnost se podívat na fotografie z různých zemí, které pan JUDr. Kopecký navštívil a kde pobýval. Přednáška byla zajímavá a velice poučná.

Barbora Feňáková, 3. B

Jsme velice rádi, že jsme mohli mezi námi uvítat diplomata JUDr. et PhDr. Roberta Kopeckého, Ph.D., který se s našimi studenty podělil o své bohaté zkušenosti z diplomatických služeb. Ve svém vyprávění se věnoval především praktickým aspektům práce diplomata a zkušenostem, které získal během práce v zahraničí, např. Egyptě, Ghaně nebo Bělorusku. Hovořil také o složitosti a náročnosti výběrového řízení uchazečů o práci v diplomatických službách a také o předpokladech pro úspěšné vykonávání této profese. Celou přednášku navíc doplnil zajímavými fotografiemi, které pořídil během své práce v zahraničí.

Mgr. Veronika Menoušková