Výročí 430 let od narození J. A. Komenského

Dne 28. března si studentky a studenti (třídy 2. A a 2. B) připomněli v rámci projektových hodin významné výročí J. A Komenského, a to 430 let od jeho narození.

S životními osudy a dílem Učitele národů se již seznámili v říjnu během několika hodin českého jazyka a literatury, kdy pracovali s vybranými ukázkami jeho děl, poznali jeho životní osudy, navštívili Národní pedagogické muzeum a knihovnu J. A. Komenského v Praze.
Dne 29. března pracovali ve skupinách, v nich vyplňovali pracovní listy zaměřené na baroko a dílo J. A. Komenského s tajenkou; dešifrovali text o jeho životních osudech; hledali autorův citát, jenž byl vyjádřen symboly Morseovy abecedy; třída 2. A vyplňovala online křížovku; v závěru pak obě třídy prostřednictvím metody pětilístků shrnuly informace o této osobnosti.
Na základě slov z pětilístků pak vytvořili studenti 2. B: E. Kosejková, K. Slámová, T. Andrs, A. Kratochvíl v programu Worldclouds.com tag cloud.

Mgr. Olga Šramelová