Vzpomínka na generála Jozefa Bílého

Dne 27. září 2018 se třída 3. D zúčastnila s paní prof. Kolářovou významné důstojné připomínky výročí popravy generála Jozefa Bílého, zakladatele a prvního vrchního velitele podzemní armády Obrana národa a ostatních důstojníků Hlavního štábu Čs. armády  mezi 28. zářím až 3. říjnem 1941.
Vzpomínka a koncert proběhli v Mikulandské ulici a atriu Pasáže gen. Bílého. Viděli jsme vystoupení známých muzikantů, Luboše Pospíšila, Blanky Šrůmové a Jana „Sahary“ Hedla a dalších. Koncert byl zpestřen i vystoupením příbuzného gen. Bílého Karla Bergla, který ho také navrhuje prezidentu republiky na vyznamenání Řádem Bílého lva in memoriam. Jeho vlastní píseň byla oslavou vroucného vztahu gen. Bílého k jeho ženě Haně.
Velkým dojmem na nás zapůsobil  poslední hrdinský výrok gen. Bílého těsně před popravou: „Ať žije Československá republika! Psi palte!“
Velmi si vážíme, že jsme byli na tuto akci pozváni a mohli jsme se zúčastnit piety a kulturního programu věnované hrdinům protifašistického odboje. Ve slavnostní a současně uvolněné atmosféře jsme si též mohli uvědomit a být hrdí na naše odvážné, neohrožené vlastence, ke kterým pociťujeme velký obdiv a pokoru.
S úctou a vděčností

Třída 3. D