Žáci prvních ročníků si s sebou vezmou

  1. kopii vysvědčení z 9. ročníku ZŠ (případně odpovídajícího ročníku gymnázia),
  2. vyplněný dotazník s osobními údaji (viz dále),
  3. cizí státní příslušníci doklad o povolení k pobytu.

Dotazníky ke stažení
Žádáme zákonného zástupce o vyplnění dotazníku, údaje slouží pro školní matriku, jedná se o povinně evidované údaje.
Po kliknutí na odkaz (vyberte dle oboru) se objeví možnost soubor uložit do PC, poté si ho vyplňte a vytištěný a podepsaný zákonným zástupcem doneste do školy. Prosíme o odevzdání 1. září třídnímu učiteli:
Dotazník PDS
Dotazník PA
Dotazník PSS

A zde můžete pokračovat na stránku Často kladené dotazy