Opravné, dodatečné a maturitní (podzimní termín) zkoušky

Průkazy na dopravu (ISIC, atd.) potvrzujeme již poslední týden v srpnu (tj. od 23. srpna 2021 vždy od 9:00 do 11:00).
Neodkladné záležitosti během prázdnin možno vyřídit písemně nebo po předběžné telefonické domluvě (257 323 577;  724 526 215).

Kdy začíná letošní školní rok?
Školní rok začíná pro všechny ročníky 1. září v 8:00, budova školy bude otevřena od 7:45.
Žáci prvních ročníků si s sebou vezmou

  1. kopii vysvědčení z 9. ročníku ZŠ (případně odpovídajícího ročníku gymnázia),
  2. vyplněný dotazník s osobními údaji (viz níže),
  3. cizí státní příslušníci doklad o povolení k pobytu.

Bude se pro rodiče žáků prvních ročníků konat nějaká informační schůzka před začátkem školního roku?
Žádné informační schůzky se nekonají, veškeré informace dostanou žáci 1. září od třídních učitelů. Stejně tak se nekoná žádný seznamovací výlet žáků prvních ročníků. Na stránkách školy je k dispozici školní řád, kde se můžete dozvědět další informace o chodu školy.
Třídní schůzky rodičů žáků budou v měsíci listopadu.

Musí se rodiče žáků prvního ročníku zúčastnit zahájení školního roku?
Nic takového se neočekává, pokud naopak budou rodiče cítit potřebu navštívit vedení školy nebo třídní učitelku, předem telefonicky domluvte termín osobní návštěvy (kontakty).

Kdy budou k dispozici předběžné seznamy tříd prvních ročníků studijních oborů?
Seznamy tříd prvních ročníků budou vyvěšeny poslední týden v srpnu u hlavního vchodu do budovy.

Konají se adaptační akce pro 1. ročníky?
Adaptační workshopy pro 1. ročníky se konají na počátku školního roku v areálu školy.

Mají si žáci pořídit nějaké učebnice před zahájením výuky?
Před zahájením si žádné učebnice nepořizujte, vyčkejte pokynů jednotlivých vyučujících.

Možnost stravování je v ŠJ Štefánikova od 2. září, od 30. 8. je možné se přihlásit (pravidla přihlašování).


Dotazníky ke stažení
po kliknutí na odkaz (vyberte dle oboru) se objeví možnost soubor uložit do PC, poté si ho vyplňte a vytištěný doneste do školy (je i možnost vyplnit „papírový“ ve škole):
Dotazník PDS
Dotazník PA
Dotazník PSS