Dokumenty

V prvním sloupci jsou dokumenty připravené k vyplnění na počítači, ve druhém k vyplnění rukou. Klikněte na příslušný odkaz, soubor si uložte na svém počítači, vyplňte (u voleb typu žákem/žákyní – klikněte na předepsané a vyberte správnou volbu, u druhého sloupce tento krok celý přeskočte) a vytiskněte.

Potvrzení o návštěvě školy

Veřejnosprávní činnost Veřejnosprávní činnost
Sociální činnost Sociální činnost

Formulář MPSV – po uložení a otevření (viz níže) přepište předvyplněné jméno, příjmení a rodné číslo, na druhé straně vyplňte datum podání a vytiskněte

Žádosti o uvolnění

Žádost o uvolnění z vyučování (část dne, jeden nebo dva dni, k rukám třídní učitelky)
Žádost o uvolnění z výuky (tři a více dnů, k rukám ředitelky školy)
Žádost o uvolnění z TV
Uvolnění chlapců v době TV dívek


Duplikáty vysvědčení

Žádost o vystavení druhopisu