Kritéria hodnocení

přijímacího řízení pro školní rok 2018/19

Počet přijímaných uchazečů podle školních vzdělávacích programů:

68-43-M/01 Právní a diplomatické služby – 60 uchazečů
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost – 30 uchazečů
75-41-M/01 Právní a sociální služby – 30 uchazečů

Kritéria hodnocení přijímacího řízení

Prvním kritériem jsou výsledky jednotné zkoušky z Českého jazyka a literatury (max 50 bodů) a z Matematiky (max 50 bodů). Maximální bodový zisk 100 bodů.
Druhým kritériem je průměrný prospěch z obou pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ (nebo odpovídajících ročníků víceletých gymnázií či zahraniční školy) – maximálně 66 bodů.
Průměrnému prospěchu 1,00 odpovídá 66 bodů, za každou další setinu průměru se snižuje bodové hodnocení o 0,5 bodu.
Maximální počet bodů je 166.

Počet bodů požadovaných pro přijetí na školní vzdělávací program:
Právní a diplomatické služby > 99
Veřejnosprávní činnost > 95
Právní a sociální služby > 73

<< Zpět