Poděkování

Dobrý den vážená paní ředitelko,
chtěla bych Vám touto cestou velice poděkovat za ochotu,  vstřícnost a profesionální přístup, při řešení našeho problému, který byl pro nás velice důležitý. Obzvláště naše poděkování patří Vám jako paní ředitelce školy, výchovné poradkyni paní magistře Ivě Škorpové, třídní profesorce paní magistře Kamile Jakubů a paní profesorce Kateřině Vondráčkové. Velice to mé dceři pomohlo. V této zaneprázdněné době chápu, že není úplně lehké se věnovat všem individuálně, o to víc si vážím Vaší práce.
S přáním hezkého dne,
J. Č.