Vyučující

Ředitelka školy

PaedDr. Pavla Nedomová

Zástupkyně ředitelky

Mgr. Hana Bartáková
Mgr. Iva Škorpová

Vyučující

Jméno Vyučované předměty Telefon
Mgr. Denisa Albertová Anglický jazyk, Německý jazyk 241 400 538
Ing. Jaroslava Bartoňová Ekonomika, Účetnictví 257 218 217
Mirela Bartošová Anglický jazyk, Francouzský jazyk 257 217 678
Mgr. Jindra Blažková Německý jazyk, Ruský jazyk 241 400 538
Mgr. Ilona Borovcová Dějepis, Český jazyk a literatura 257 219 212
PhDr. Anna Borůvková Anglický jazyk 257 218 217
Mgr. & Mgr. Tomáš Botlík Anglický jazyk, Německý jazyk, International leadership 241 400 538
Mgr. Zuzana Bradová Ruský jazyk, Výtvarná výchova 257 219 353
Ing. Dana Čechová Ekonomika, Účetnictví 257 219 353
Mgr. Ľubica Drnáková Psychologie, Pedagogika, Sociální péče a služby, Základy společenských věd 257 217 678
Mgr. Marek Goldman Geografie, Tělesná výchova 257 218 217
Mgr. Martina Hartmanová Písemná elektronická komunikace, Informační a komunikační technologie 257 221 703
Mgr. Pavlína Hubová Německý jazyk, Anglický jazyk 241 400 538
Ing. Pavel Jahn Informační a komunikační technologie 257 221 703
Mgr. Kamila Jakubů Německý jazyk, Dějepis 241 400 538
JUDr. Táňa Jančaříková Anglický jazyk, Právnická angličtina 257 219 212
Mgr. & Mgr. Martina Janušová Český jazyk a literatura, Základy společenských věd 257 219 212
Bc. Miluše Jaroševská Písemná elektronická komunikace 241 412 543
Mgr. Ivana Karásková Právo, Veřejná správa 257 217 678
Ing. Lenka Kendíková Písemná elektronická komunikace, Informační a komunikační technologie 241 412 543
David Joseph Klopacz, Bcc. Konverzace v AJ 257 219 212
Mgr. Štěpán Kočí Tělesná výchova 257 218 217
Mgr. Gabriela Kolářová Biologie a ekologie, Zdravotní nauka, Pečovatelství a osobní asistence, Zdravotní tělesná výchova 257 218 217
PaedDr. Eliška Kujalová Matematika, Chemie 257 217 678
Mgr. Daniela Kursová Právo, Veřejná správa, Sociální péče a služby 257 217 678
JUDr. Miloslav Labuť Právo 257 217 678
Mgr. Veronika Menoušková Anglický jazyk, Francouzský jazyk 257 219 212
PaedDr. Alexej Mikulášek Český jazyk a literatura 257 217 678
PhDr. Alena Mikulášková Český jazyk a literatura, Ruský jazyk 257 217 678
Mgr. Natálie Mochelová Právo, Veřejná správa, Veřejnoprávní praktikum, Diplomatický protokol, Ekonomická diplomacie 257 217 678
Mgr. Ilona Novotná Matematika, Tělesná výchova 257 218 217
Mgr. Alena Pavlíčková Český jazyk a literatura, Základy společenských věd 257 219 212
Mgr. Jana Rosenfelderová Chemie, Základy přírodních věd 257 217 678
Mgr. Eva Svobodová Matematika, Fyzika 257 217 678
PaedDr. Jaroslava Šedá Anglický jazyk 257 218 217
Mgr. Soňa Šípová Anglický jazyk 257 219 212
Mgr. Jana Veverková Hudební výchova 257 219 212
Bc. Kateřina Vondráčková Francouzský jazyk, Základy společenských věd 257 219 212
Ing. Petr Votlučka Informační a komunikační technologie 257 221 703