Beseda o sociálně-právní ochraně dětí

Dne 16. února 2022 se vybrané studentky v rámci odborné praxe zúčastnily přednášky a následné besedy týkající se sociálně – právní ochrany dětí, která proběhla na Městském úřadě Prahy 9.
Studentky si vyslechly zajímavý výklad na téma OSPOD, který jim poskytla Mgr. Jana Dobišová Zemanová, vedoucí sociálního odboru a Ing. Jiří Janák, radní Prahy 9 pro zdravotní a sociální záležitosti.
Velké poděkování patří i Ing. Petru Urbanovi, který celou akci zorganizoval a zaštítil v rámci neziskové organizace „Šance na návrat“, ve které studentky vykonávají průběžnou praxi.
Děkujeme za užitečné informace, které jsou pro studium sociálně právního oboru našich studentů velkým přínosem.
Studentky 3. D
Mgr. Gabriela Kolářová