Celní správa

Dne 25. října 2017 se na naší škole uskutečnila přednáška a beseda s představiteli Celní správy ČR, které se v rámci výuky předmětů právo a veřejná správa zúčastnili studenti čtvrtých ročníků. Část akce byla zaměřena výkladově – dozvěděli jsme se o činnosti celní správy jako celku, včetně popisu práce oddělení, která pod ni spadají. Pro oživení následovala ukázka práce psovoda spolu s demonstrací techniky samotného zadržení řidiče podezřelého vozu na silnici. Myslím, že všechny zaujaly příklady největších pašeráckých akcí odhalených na našem území. Mohli jsme si též prohlédnout vybrané makety zabavených předmětů či vyzkoušet střelbu z laserové pistole.
Přednáška byla velmi poučná a zároveň interaktivní. Po jejím absolvování si většina z nás již dokáže prakticky představit denní náplň pracovníka celní správy.

Daniel Müller, 4.A

Ve středu 25. října nás navštívili zaměstnanci celní správy. Jejich tým doplňoval nejen 1. zástupce generálního ředitele plk. Ing. Lumír Šatran či slečny z náborového řízení, ale i Jack Russell teriér, Stuart, se svým psovodem.
Hned ze začátku nám Stuart předvedl jak dobře je vycvičený na vyhledávání cigaret a jak moc je poslušný. Po této názorné ukázce nám dva členové mobilního dohledu vysvětlili v čem spočívá jejich práce a následně nám s pomocí dobrovolníka předvedli,  jak probíhá kontrola. Pan Šatran nás informoval co musíme splnit, abychom se mohli přidat do jejich týmu a o různých odborech, ve kterých bychom mohli najít uplatnění. Také nám řekl o největších případech, jaké byly v poslední době odhaleny a dal nám čas o nich popřemýšlet.
Mohli jsme si prohlédnout všechny možné věci, které byly zabaveny. Typickým případem jsou různé napodobeniny nalezené na tržnicích,  ale patří sem i zvířecí kůže, sloní kly či hadi naložení v alkoholu. Slečny z náborového nám ochotně rozdaly letáčky a zodpověděly všechny naše otázky.
Celý tým byl velice příjemný a každý se vynasnažil zodpovědět všechny naše dotazy a my jsme velice vděční za tuto příležitost a mile strávený čas.

Pavlína Viterová, 4. A