Zimní zahalení busty Françoise Mitterranda

Dne 26. října 2017 se uskutečnilo společensko-politické setkání při příležitosti 101. výročí narození Velkého Evropana Françoise Mitterranda. Akce se konala ve spolupráci s Jazzovou sekcí, za účasti významných představitelů francouzského velvyslanectví, velvyslance Slovenské republiky v ČR Petra Weisse, Vladimíra Dohnala a Milana Syručeka. Bylo to příjemné odpoledne, které se neslo v přátelském duchu.
Studentky Nicolette Adamcová (3. D), Pavlína Pölzerová a Anna Stránská (2. D) svým přístupem napomohly nejen k dobré reprezentaci spolku Šance na návrat, ale i vzorně reprezentovaly školu. Jako poděkování za výpomoc na akci obdržely kopii originálu vydání Bohumila Hrabala – Obsluhoval jsem anglického krále.
Rozhodně se těšíme na další takové akce!

Mgr. Ľubica Drnáková