Příběhy bezpráví v kině Lucerna

Ve středu 1. listopadu 2017 od 19 hod. jsem se zúčastnila s dalšími pěti studenty naší školy za doprovodu Mgr. Yvetty Halešové a Mgr. Ľubici Drnákové slavnostního zahájení Měsíce filmu na školách. Tato akce je součástí programu Příběhy bezpráví.
Účelem organizátorů je seznámit mladé lidi s tzv. příběhy bezpráví, které se udály v naší zemi v minulosti. Letos byla celá akce zaměřená na dění v období komunistického režimu.
V programu bylo zahrnuto předávání cen třem vybraným osobnostem, které si prošly nějakým bezprávím právě v tomto období diktatury. Byli to Jan Lukáš, Hana Jüptnerová a Pavel Horák. Ceny předával filmový režisér Jan Svěrák, dokumentaristka Helena Třeštíková a nedávno propuštěný ruský politický vězeň Aleksandr Margolin. Na pódium přišly také dvě studentky a jeden student, kteří vysvětlili projekt „Z místa, kde žijeme“. V tomto projektu se skupiny studentů snaží najít pamětníka ve svém okolí a přiblížit jeho příběh.
Dále nám bylo představeno několik filmů, které se po celý listopad budou promítat v různých školách. Po prezentaci filmu bude vždy následovat beseda s pamětníky. U této příležitosti promluvil ředitel organizace Člověk v tísni Šimon Pánek a ředitel vzdělávacího programu Jeden svět na školách Karel Strachota.
V závěru nám byl promítnut americký film „Darované housle“ o setkávání mladé generace s tou starší. Tento film je letos v nominaci na Oskara. Celým večerem nás provázela hudba violoncellistky Terezie Kovalové.
Po ukončení oficiální části programu jsme byli pozváni na raut, při kterém probíhala neformální komunikace s přítomnými hosty – hlavně pamětníky. Celá akce byla velmi zajímavá, poučná, mnohdy dojemná a krásná.

Markéta Beštová, 3. D