Česko-německá konference

Nela Havlová a Nela Jodasová ze 3.A se dobrovolně zúčastnily víkendové česko-německé konference na zámku Nečtiny u Plzně. Diskutovaly, debatovaly a účastnily se workshopů na téma volby, demokracie a participace. 

Mgr. & Mgr. Tomáš Botlík Nuc, Ph.D.