Císař na čtyřech trůnech, Politika a svědomí

V pátek 29. dubna 2016 se naše třída 3. A  zúčastnila v Českém centru v Praze, v Rytířské ulici dvou výstav. Jedna se zabývala panováním Karla IV., druhá byla tematicky zaměřená na osobnost Václava Havla a nesla název „Politika a svědomí“.
Výstavy se konají pod záštitou Českých center, Ústavu pro studium totalitních režimů, Knihovny Václava Havla a Ministerstva zahraničních věcí.
Měli jsme možnost zhlédnout panely s užitečnými informacemi, které nám mohou pomoci při studiu našeho oboru zaměřeného též na historii, politiku a diplomacii. Prohlédli jsme si mimo jiné také busty Karla IV. a jeho čtyř manželek. Druhá výstava nám poskytla pomocí fotografií s popisky celkový obraz o životě a působení Václava Havla na politické scéně.
Celá akce proběhla za doprovodu paní profesorky Halešové. Výstavy byly velmi podnětné, proto věříme, že se brzy zúčastníme podobné akce.

Tereza Sidorová, 3. A