Interaktivní výstava Polní nemocnice

Dne 13. května 2016 naše třída 1. D navštívila interaktivní výstavu Polní nemocnice na náměstí Míru v Praze 2. Cílem této putovní výstavy je představit Lékaře bez hranic jako jednu z největších zdravotnických a humanitárních organizací na světě, poskytující akutní zdravotnickou pomoc ve více než 60 zemích světa. Přináší svědectví o situaci lidí v nouzi a příčinách krizí, které populace ohrožují. Referuje o porušování mezinárodních dohod a lidských práv.

Našimi průvodci byli dobrovolníci s osobními zkušenostmi ze zahraničních misí. Pod jejich vedením jsme měli možnost shlédnout jednotlivé expozice, které tvořily stany a stanoviště. Kupříkladu chirurgická jednotka, izolační jednotka pro léčbu cholery, centrum pro léčbu podvýživy, dočasné přístřeší pro lidi na útěku, distribuce pitné vody.

Některé exponáty jsme si mohli vyzkoušet na vlastní kůži, např. jsme mohli ochutnat terapeutickou pastu pro léčbu podvýživy, nebo roztok na léčbu cholery. Vytvořili jsme si názornou představu o náročné a obdivuhodné práci lékařů, zdravotních sester, ale i týmu logistiků působících v misích v oblastech ohrožených ozbrojenými konflikty, epidemiemi, přírodními katastrofami.

Jsme rádi, že jsme mohli navštívit tak zajímavou výstavu s velmi poutavým výkladem.

Terezka Kalinová
Katka Vidnerová