Odborná praxe v Klokánku

Dne 10. května 2016 třída 3. D navštívila v rámci odborné praxe zařízení Klokánek v Láskově ulici na Praze 4. Jedná se o zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a spadá pod Projekt fondu ohrožených dětí, jehož cílem je nabídnout namísto ústavní výchovy přechodnou rodinnou péči na dobu, dokud se nemohou vrátit zpět do své rodiny, nebo dokud pro ně není nalezena náhradní rodinná péče.
Sociální pracovnici, která nám poskytla odbornou přednášku a celým zařízením nás provedla, jsme na závěr exkurze předali dárkový balíček pro děti. Klokánek jsme navštívili už několikrát a vždy jsme se setkali s příjemnou rodinnou atmosférou a laskavým přístupem k dětem. Děkujeme pracovníkům Klokánku za milé přijetí, odborný výklad a možnost pravidelných exkurzí a praxí.

Mgr. Gabriela Kolářová