Dětské centrum Paprsek

Dne 8. prosince 2021 navštívila třída 3. D v rámci výuky odborné praxe Dětské centrum Paprsek na Proseku, v Bílinské ulici.

Centrum Paprsek je speciální zařízení pro klienty od 2 do 35 let se středním až těžkým mentálním anebo kombinovaným postižením a s poruchou autistického spektra.
Studenti viděli ukázku aktivizace klientů a pomocného alternativního dorozumívání při zpívání vánočních koled s doprovodem hudebních nástrojů.
Seznámili se s prostory, které jsou vybavené speciálními pomůckami např. pro polohování a relaxaci. masážní stoly, rehabilitační vanu. O klienty pečuje tým odborníků, jako např. speciální pedagogové, logopedi, fyzioterapeuti a další.
Tato exkurze je pro studenty velkým přínosem pro rozvíjení odborných znalostí, seznámení se s prací a péči o klienty se speciálními potřebami.
Naše poděkování patří i vedoucí centra, paní Mgr. Lence Marčíkové, za její vstřícný přístup k studentům, zajímavý výklad a komentovaný doprovod po celém zařízení.
Mgr. Gabriela Kolářová