Článek týdne na Wikipedii

Velká pocta pro našeho studenta Tomáše Andrse z 2. B – jeho práce byla na Wikipedii zvolena článkem týdne

Na hlavní stránce Wikipedie se každý týden objeví článek týdne, jenž může kupříkladu navazovat na nadcházející výročí dané události, nemusí se však vybírat podle tohoto kritéria. Po celý týden tedy na hlavní stránce zůstává, dokud ho nenahradí článek jiný. Návrh na příští článek týdne může podat v zásadě každý, nevyhovující návrhy se ovšem nemusí setkat s pochopením již zkušenějších editorů Wikipedie. Návrh se píše zkrácený, měl by obsahovat ty nejdůležitější informace v článku a obvykle se jedná o stránky, které prošly recenzním řízením, byly pečlivě ohodnoceny ostatními wikipedisty a jsou proto označovány jako „dobré“, ne-li jako nejlepší. Přednost se dostává návrhům, jež jsou pokládány za zajímavé, často tak na Wikipedii uvidíte články o rozmanitých tématech z různých oborů vědy.
Článek s názvem Křest čtrnácti českých knížat roku 845 jsem založil před více jak rokem, vytyčil jsem si ale cíl ho vypracovat na vyšší úroveň, aby se stal „dobrým“. To se nakonec podařilo a zařadil se tedy do kategorie „dobrých článků“, především díky vhodným zdrojům, ideální délce, avšak i pomoci ostatních editorů. Nedávno si článku všiml jeden wikipedista a rozhodl se z něj pořídit výtah, který navrhl jako budoucí článek týdne. Jelikož 13. ledna tento týden uplyne již 1177 let od události křtu čtrnácti českých knížat, správce této rubriky usoudil, že by se na místo článku týdne mohl přesunout článek založený mnou. Pro každého editora, jemuž dalo práci takový článek vytvořit, je to obrovská pocta. Možná se na hlavní straně ukáže i článek o českém knížeti Vratislavu I., který byl mezi dobré články přijat ke konci minulého roku a za jehož přepracováním stojím z většiny já.

Tomáš Andrs, 2. B