Prevence zneužívání návykových látek

Žáci 2. ročníků se dne 12. ledna 2022 zúčastnili preventivní přednášky Policie ČR „Tvoje cesta načisto“. Na přednášce jsme zhlédli film o nebezpečí návykových látek. Součástí filmu bylo několik otázek, které studenti v týmech postupně zodpovídali. Přednáška byla poučná a zajímavá, všichni si tento program užili.
Policii ČR tímto děkujeme.

Anna Karlíková, 2. B
Eliška Kosejková, 2. B

Celou přednáškou nás provázeli tři policisté, z toho jeden virtuální. Sledovali jsme film inspirovaný pravdivými událostmi. Během filmu jsme se rozčlenili do skupin po pěti. Každý člen skupiny vykonával funkci, která byla nezbytná pro zodpovězení otázek navazujících na film. Po úspěšném zodpovězení všech otázek jsme od policie obdrželi certifikát Tvoje cesta načisto.

Adam Kočí, 2. A
Nela Jodasová, 2. A